Οργάνωση

Με σύγχρονο πνεύμα ο Δασικός Συνεταιρισμός ακόμα και στην εσωτερική του λειτουργία, μηχανογράφησε το μητρώο των μεριδιούχων, όπου έχουν καταχωρηθεί τα αρχικά μερίδια και η διαχρονική τους διαδρομή μέχρι τους σημερινούς δικαιούχους.

Διαθέτει επίσης σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή , στον ιδιόκτητο χώρο – γραφείο, ο οποίος έχει επιπλωθεί και υποστηρίζεται με ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου, αίθουσα συνεδριάσεων και βοηθητικούς χώρους .