ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Πισοδέρι είναι ένας οικισμός με μακραίωνη ιστορία. Το όνομα του χωριού έχει συνδεθεί με όλα τα σημαντικά γεγονότα που έχει γνωρίσει ο τόπος μας στην πάροδο των χρόνων.

Η σπουδαιότητα του οφείλεται καταρχήν στην κλεισουροδιάβαση που κατείχε , γεγονός που καθιστούσε το χωριό στρατηγικής σημασίας για την κάθε εποχή όπως επίσης και στο ότι οι κάτοικοι του ανέπτυξαν πολιτισμό, τον οποίο και διατήρησαν.

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του πολιτισμού έπαιξε και το γεγονός ότι κατά τα χρόνια της τουρκοκρατίας δεν γνώρισε ο εν λόγω οικισμός άμεσα την τουρκική απειλή λόγω του οργανωμένου αρματωληκείου που διέθετε.

Φωτογραφίες παλιές, γραπτές και προφορικές πηγές μαρτυρούν για τις δόξες που γνώρισε το χωριό.