ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

[sG_thumbsSolo id=30]

Το Πισοδέρι δεν είχε πλατεία με τη συνήθη έννοια του πυρήνα συγκέντρωσης των κατοίκων. Οι άντρες συγκεντρώνονταν είτε στο πεζούλι της εκκλησίας είτε στα μαγαζιά. Οι γυναίκες έμεναν στο σπίτι για τις οικιακές δουλειές ή επισκέπτονταν τα απογεύματα τις γειτόνισσες.

Πλατεία δεν υπήρχε γιατί δεν το επέτρεπε η επικλινής μορφολογία του εδάφους αφ’ ενός και αφ’ ετέρου επειδή το χωριό ήταν ένα πέρασμα που αναπτύσσονταν κατά το μήκος του δρόμου. Πάνω στο δρόμο ήταν επίσης και τα εμπορικά που συνήθως ήταν χάνια και παντοπωλεία προς εξυπηρέτηση των καραβανιών που διέρχονταν από εκεί. Οι νεότεροι σύχναζαν είτε στο βράχο Ντότη είτε στον αυλόγυρο της Σχολής Μοδέστειου. Παρ’ όλα αυτά υπήρχαν κάποιοι κύριοι μαχαλάδες οι οποίοι ήταν λιθόστρωτοι. Παλιότερα κατά τον 19ο αιώνα ήταν:

Α ΄ Μαχαλάς Γουμπέρη – Φίσκα

Β΄ Μαχαλάς Γαρδάνη – Μούσια

Γ΄ Μαχαλάς Παπαβασίλη – Ρώτσια

Δ΄ Μαχαλάς Τσιτσιάνε – Αγγέλε

Σύμφωνα με πληροφορίες από το αρχείο του αείμνηστου Παύλου Λ. Τσάμη (Σεπτέμβριος 1942), το Πισοδέρι είχε όρθια σπίτια εκείνη την περίοδο τα εξής:

  • Μαχαλάς Χασέων, διαμερίσματα (οικογένειες) 5

  • Μαχαλάς Γουμπέρηδων, διαμερίσματα (οικογένειες) 6

  • Μαχαλάς Παλούτσα- Φίσκα, διαμερίσματα (οικογένειες) 4

  • Μαχαλάς Τσιαούση-Γαρδάνη-Γιάννη, διαμερίσματα (οικογένειες) 24

  • Μαχαλάς Πούρη-Κόε, διαμερίσματα (οικογένειες) 12

  • Μαχαλάς Γιάννα-Αγγέλε, διαμερίσματα (οικογένειες) 12

  • Μαχαλάς Τσιάμηδων-Θώμου, διαμερίσματα (οικογένειες) 17

  • Μαχαλάς Μπούλδα, διαμερίσματα (οικογένειες) 3

  • Μαχαλάς Λιούκρε-Στόιτσε-Μπόντζιε, διαμερίσματα (οικογένειες) 10

Σύνολον 93

Το 1989 σ’ έναν άλλο απολογισμό που έγινε, η κατάσταση του Πισοδερίου είναι θλιβερή:

Σύνολο 8 σπίτια, 11 άτομα.

Από το 1985 και εδώ χτίσθηκαν μερικά σπίτια και αρκετά ανακαινίσθηκαν.

Τα τελευταία χρόνια αρκετοί Πισοδερίτες που ζουν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ανακαίνισαν τα σπίτια τους και τα χρησιμοποιούν για τις διακοπές τους. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια κτίστηκαν αρκετά καινούργια σπίτια και ξενώνες.