ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ

Την περιοχή του χωριού τη διαιρούμε σε τέσσερα μέρη, έχοντας σαν γραμμές διαχωρισμούς το Δημόσιο δρόμο από ανατολικά προς τα Δυτικά και τη Νερομάνα, από Βορρά. Έτσι δημιουργούνται τρεις τομείς που τους ονομάζουμε Β. Ανατολικό, Νότιο και Β. Δυτικός:

Α΄ Τομέας (βορειοανατολικός)

 1. Σιάπτε πένιοι (εφτάψωμια)

 2. Πούντσιλε αλπίχα (Τα γεφύρια του Paha)

 3. Πλοάτσια α νοάτιλιοι (πλάκα του αρνιού)

 4. Σουλάκου

 5. Βίγλα

Ο Αυχένας της Βίγλας σχηματίζεται απ’ το αντέρεισμα του Λάκκου στον Ν. και από ένα στενόμακρο και ομαλό αντέρεισμα προς Β. Το δεύτερο έχει περίπου 500 μ. προς Βορρά την κορυφή του, κι ονομάζεται μ’ ένα όνομα Βίγλα, επειδή στην κορυφή του, ακριβώς όπου σχηματίζεται είδος αναπαυτηρίου ήταν κτισμένο παρατηρητήριο και φυλάκιο στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Αλλά σύμφωνα με τις γραπτές μαρτυρίες του Πισοδερίτη Σωκράτη Λιάκου, προϋπήρχε το φυλάκιο από τα Βυζαντινά και ρωμαϊκά χρόνια.

Βίγλα σημαίνει παρατηρητήριο στα βλάχικα και η θέση όπου σήμερα σώζονται ελάχιστα ερείπια κτιρίων, είναι μοναδική θέση παρατηρητηρίου, γιατί φαίνεται ο κάμπος της Φλώρινας κι επιτηρείται ο δρόμος Φλωρίνης – Βίγλας, σ’ όλο του σχεδόν το μήκος. Το υψόμετρο της Βίγλας είναι 1580 μ.

 1. Λα μαντιάπα (Στη μάνα νερού, νερομάνα)

 2. Κιάτρα α όρνιλοι (Βράχος του αετού)

 3. Λιβάντεα αλ Στέφου (Λιβάδι του Στέφου)

 4. Νούμτα αλ Πέσιου ( Ο γάμος του Πέσιου)

Β΄ Τομέας (Νότιος)

 1. Δερβένι

Στον ημιονικό δρόμο Αλώνων – Πισοδερίου και στο μέσο περίπου του μεγάλου ανήφορου, ανάμεσα από τη Βίγλα και απ’ το πρώτο ρεύμα προς τ’ Άλωνα (Βάλλια) υπήρχαν πριν από λίγα χρόνια τα ερείπια ενός κτιρίου που άλλοτε αποτελούσε το οίκημα του Δερβεντζή. Ο αμαξοτός δημόσιος δρόμος δεν είχε γίνει.

 1. Μπούτουρα

 2. Λα Λάκκου (λάκκος)

Είναι βοσκότοπος που βρίσκεται ανάμεσα από το Μπούτουρα, περιοχή Τριβούνου και Τριγώνου καθώς και ανάμεσα απ’ τη δασώδη περιοχή Πισοδερίου – Γιωργοκεφαλής.

 1. Γιώργο – Κεφαλή

 2. Ούνλου Φάγκου (το ένα δέντρο)

 3. Μπασκότι

 4. Λα κρούτσε (Σταυρός)

 5. Καντίλ (Καντήλι)

 6. Λιβάντεα α λου Σκλιόπ (το λιβάδι του κουτσού)

 7. Λα εικοάνε (Σταυρός)

Γ΄ Τομέας (Β. Δυτικός)

 1. Εύζονλου (Εύζωνος)

 2. Κόντρουλου ατσέλου σκούρτουλ

 3. Κουσάγια

 4. Γκρέντζιλε αλ Γιάνοι (τα μαδέρια του Γιάννη)

 5. Κιβανίτσα (τα Καλά Νερά)

 6. Κρούτσε (Σταυρός)

 7. Παραμάν

Τοποθεσίες μέσα στο χωριό

 1. Κιλίε

 2. Ιτιά του Χάσου

 3. Κόντρου

 4. Νούκλου αλ γκέρκα (Καρυδιά γκέρκα)

 5. Λα Κιάτρε (Στην πέτρα)

 6. Λα Τσιαμούρι

 7. Γκιρντίνα αλ Τάσκου

 8. Κερασιές Ντίνου και Έφρας