ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Αναγκαστικός Συν/σμός Δασοκτημόνων Πισοδερίου
στις 25.4.2018 ημέρα τέταρτη και ώρα 12πμ έως 1.00 μμ στα γραφεία του Συν/σμού επί της Μ.Αλεξάνδρου 83 προβαίνει σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό ενώπιον της κατά νόμου επιτροπής την ανάδειξη μισθωτών του δικαιώματος υλοτομίας του δάσους Πισοδερίου εκ των συστάδων
23α τεχνικό ξύλο 143 κμ, καυσόξυλα 507κμ συστάδα 2α τεχνικό ξύλο 187κμ, καυσόξυλα 663κμ, συστάδα 4β τεχνικό ξύλο 205κμ, καυσόξυλα 728κμ συστάδα Τ5 τεχνική ξυλεία 237κμ καυσόξυλα 842κμ.
Τιμή εκκίνησης τεχνική ξυλεία (βουβά) 32 ευρ. το κμ, στρογγύλια Α,Β,σχίζες 20,60 ευρ. το χ.κ.μ. καυσόξυλα 18,20 ευρ. το χ.κ.μ
Ως εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 1.000 ευρώ για κάθε συστάδα..
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6975810362

Για τον Α.Δ.Σ.Δ.Πισοδερίου
Ο Πρόεδρος
Παντελής Δάφας