ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Για τον Α.Δ.Σ.Δ.Πισοδερίου
Ο Πρόεδρος